OFERTA DOTACYJNA 2015/2017

WAŻNE !!!
Wyciąg z załącznika
do Zarządzenia Nr 37/2014/Z
Prezesa ARR z dnia 10/04/2014

Refundacji podlegać będą wyłącznie koszty poniesione na zakup fabrycznie nowego specjalistycznego sprzętu pszczelarskiego, tj.: kompletnych uli wszystkich typów (w skład ula wchodzi dennica, korpusy, daszek, powałka – opcjonalnie, stojak - opcjonalnie opcjonalnie). Maksymalna liczba pełnych korpusów w ulu nie może być większa niż 3 szt. Wymiennie każdy jeden pełen korpus może zostać zamieniony maksymalnie na dwa korpusy ½. 7.2.4 Wymagania dla projektów składanych przez podmioty uprawnione załącznik nr 2 do niniejszych „Warunków (…)”. Do projektu należy dołączyć ofertę handlową na zakup każdego wnioskowanego rodzaju sprzętu pszczelarskiego wraz z jego ceną. Oferta handlowa musi pochodzić od sprzedawcy prowadzącego zarejestrowaną
działalność gospodarczą. Faktury/rachunki za zakupiony sprzęt pszczelarski powinny być wystawione na poszczególnych odbiorców końcowych pomocy i zawierać szczegółową specyfikację zakupionego sprzętu.
Pełny tekst rozporządzenia - kliknij tutaj


TEL - 508 394 121 zawsze 134410001 do godz. 15

Email: pasiekamis1@wp.pl